Neurologie

Neurologie je medicínský obor, který se zabývá léčením, prevencí a diagnózou onemocnění, které postihují centrální nervový systém a kosterní svalstvo. Neurologie můžeme rozdělit na neurologii pro dospělé a na dětskou neurologii. Neurologie také spolupracuje s dalšími lékařskými obory, jako jsou například pediatrie, psychiatrie, nebo interní lékařství. Mezi nejčastější onemocnění, která neurologie léčí, patří Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, cévní mozková příhoda, migrény, obrna, epilepsie a také otřes mozku. Závažným onemocněním je také narkolepsie, což je porucha spánku a může člověku značně zkomplikovat a ohrožovat život.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup