Skvělý informační systém

Dnešní doba je provázena moderními technologiemi a složitými technologickými postupy. To vše je dnes řízeno počítači a stroji, které jsou na počítače napojeny. Málokterá firma se dnes obejde bez informačního systému, který ji usnadňuje jednak zpracovávání důležitých dat, ale také je uchovávat například pro případnou zpětnou kontrolu. A jenom správně zvolený informační systém může firmě hodně usnadnit její fungování. Díky němu můžeme mít přehledně uloženy veškeré informace a jejich přehled. Do kvalitních podnikových informačních systémů patří QI. Jde o velmi kvalitní ERP podnikový informační systém, který komplexně a efektivně pomáhá řešit skoro veškeré činnosti spojené s řízením firmy a jejím vedením. QI je tedy podnikový informační systém, který dokáže poskytnout spolehlivý přehled o stavu firmy, což je podstatné proto vedení firmy a jejich manažery. Také dokáže v krátkém časovém úseku a to i za plného provozu reagovat na veškeré změny, které se stanou jak ve firmě, tak i mimo ni. Výhodou tohoto systému je neustálá technická podpora a servis. Jeho podstatnou vlastností je jeho jednoduchost, takže s informačním systémem QI si poradí každý. QI nabízí velký počet modulů (37) které se dále dělí do skupin. Základní rozdělení modulů je na účetní, manažerské, obchodní, oborové, výrobní a e-moduly. Právě rozdělení tohoto systému na jednotlivé moduly umožňuje velkou variabilitu tohoto systému. Právě tento systém vám usnadní projektové řízení vaší firmy.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup