Založení firmy v EU na Kypru

Při startu podnikaní čím dál více právnických osob volí offshore společnost. Jedná se o firmy založené v tzv. daňovém ráji, který má mimořádně výhodný daňový systém a rovněž umožňuje vysokou ochranu osobních údajů o vedoucích pracovnících. Mezi takové země patří zcela jistě i Kypr ačkoliv jako země Evropské unie nepatří mezi tradiční offshore destinace. Zakládání společnosti na Kypru přináší velké výhody hlavně v případě anonymity vlastnictví a samozřejmě s ní spojené ochrany majetku. Tím největším plusem je však zcela jistě optimalizace daňových nákladů. Nejoblíbenější strukturou je kyperská offshore společnost jakožto jediný společník české obchodní společnosti. Možné jsou ale samozřejmě i jiné struktury firmy. Vše záleží na konkrétních daňových potřebách.

 

Proces zakládání společnosti na Kypry není vůbec složitý, obraťte se na odborníky a ti vám rádi poradí. Kyperská společnost přináší jen samé výhody. Čistý zisk, je na Kypru zdaněn sazbou 10 %. Příjmy ze zahraničí v případech, kdy byly vytvořeny mimo Kypr, jsou zdaňovány 0 %. Ostrov Kypr byl zhodnocen a shledán jako ideální lokalita pro holdingové společnosti. Právní předpisy jsou zde harmonizovány se směrnicemi a zákony Evropské unie a kodexem chování. Offshore společnost na klíč ušetří mnoho financí i času. Na rozdíl od jiných evropských států musí společnost pro získání daňových výhod držet holdingové kyperské společností pouhé 1 % kapitálu dceřiné firmy v zahraničí.

 

Zakládání společnosti na Kypru představuje skutečně výrazné daňové výhody. Pro všechny rezidentní společnosti je uložena jedná sazba daně 10%, což je nejnižší sazba právnických osob v celé EU. Kyperská anonymní společnost tedy přinese tu nejvýhodnější základní sazbu daně z příjmů. 50 % příjmů z úroků je navíc osvobozeno od daní z příjmu právnických osob. Kypr patří mezi nejmenší evropské nízkodaňové jurisdikce. Je ideální pro umístění zprostředkovatelské společnosti, díky kombinaci velmi nízkých daní a daňových smluv. Kyperská společnost navíc umožňuje protékání dividend zcela osvobozených od daní. Offshore společnost může navíc využívat široké sítě smluv o zamezení dvojího zdanění. Šetřete a řekněte své ano zakládání společnosti na Kypru.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup