Nakoukněte do katastru zdarma

Katastr nemovitostí obsahuje informace o parcelách, stavbách či jednotkách. Dále také umožní zobrazit katastrální mapu. Nahlížení do katastru nemovitostí Vám umožní získat informace kdo vlastní vybranou parcelu či stavbu, zde se na stavbu vztahují nějaká omezení a podobně.

Informace tohoto druhu se Vám hodí, pokud potřebujete zjistit vlastníka vybraného pozemku nebo pozemek chcete koupit, ale nevíte čí je. Zároveň si také můžete přes katastr nemovitostí nahlížení ověřit, zda jednáte se skutečným majitelem pozemku.

Pro otevření informací o nemovitosti musíte vědět její označení (číslo) a katastrální území nebo obec, popřípadě část obce nebo také můžete nemovitost vyhledat na katastrální mapě. Po otevření stránky s informacemi o jednotlivé parcele se můžete dozvědět obecnější informace jako je výměra, typ parcelu, jaký je druh pozemku. Informace o vlastnících, způsobu ochrany a omezení vlastnického práva. V případě stavby jsou informace podobné s tím rozdílem, že se dozvíte typ stavby a způsob jejího využití. Dále si také můžete přes katastr nemovitostí procházet katastrální mapu a přes informační tlačítko získávat informace o jednotlivých položkách na této mapě.

Dříve jste pro tyto informace museli jít na katastrální úřad. Nyní můžete získat tyto informace online, tedy přes internet. Naše stránky katastr nemovitostí nahlížení Vám umožní získat informace jak vyhledávat v katastru a přejít na samotné vyhledávání. Dále také obsahují informace o vybraných katastrálních úřadech, jež se nalézají ve větších městech.

Jedinou nevýhodou internetového vyhledávaní v katastru je, že pokud chcete požít výpis z katastru pro oficiální účely musíte na úřad nebo pobočku Czechpoint, jelikož online verze je pouze pro informativní účely.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup