Jak se dělá u domu venkovní kanalizace?

Venkovní kanalizace domu se nazývá část od vlastní budovy ke hranicím pozemku dle katastrálního výměru. Za hranicemi katastrálního výměru jsou již veřejné části potrubí (stoky), kde se řeší napojení nové domovní přípojky. V případě rekonstrukce domu se zlikviduje stará nevhodná a místy již tekoucí přípojka a vybuduje se nová.

Součástí našich služeb na venkovní kanalizaci bývá i zhotovení nové revizní šachty (skružená, zděná) a dále přestavění septiku na tuto novou revizní šachtu. Pokud Váš pozemek leží v terénu, často se v rámci práce na kanalizaci budují i odtokové žlaby pro odvodnění pozemku v případě náhlých dešťů. Vzhledem ke stále častěji se opakujícím návalovým dešťům a bleskovým povodním je toto opatření více než vhodné.

Pro napojení na veřejnou část kanalizace je nutné dodržet veškeré platné normy, proto doporučujeme na tuto práci najmout profesionální firmu jako např. společnost Kanálservis s.r.o. Kontakty a další informace naleznete na našich stránkách www.kanalizace-kanalservis.cz.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup