Zemní filtr

Zemní filtr slouží hlavně na dočištění odpadní vody z domovních čistíren odpadních vod. Tento filtr má mnoho výhod, ale největší je, že má velmi malé náklady na provoz, protože nepotřebuje elektrickou energii. Dalšími výhodami je vysoká životnost, minimální prostor, bezobslužný provoz, většinou nízká hmotnost, jednoduchá údržba, snadná manipulace a další. Filtr se vyrábí v nádrž různých tvarů, ale nejčastěji v hranatých a kruhových. Nejčastěji se vyrábí z kvalitního plastu. Samotný filtr se skládá z nátokového rozdělovacího potrubí, plastové nádrže a sběrné šachty. Všechny tyto části filtru jsou dobře svařeny. Instalace je velmi jednoduchá a není zde potřeba obetonování, ale je důležité filtr umístit na zpevněnou plochu. Máte také tři možnosti jak tento filtr osadit, ale to pak závisí na vás a na radách prodejce. Asi nejběžnější je filtr osazovat za septik. Je třeba také o filtr nějak pečovat. Důležité je za nějakou dobu provést mechanické pročištění filtrační náplně dle rad prodejce.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Get Cheap or Free T-MobileCell Phones Online. | Thanks to Best Savings Accounts, Credit Cards and Reverse lookup